Sluit mij
Hier volgt het scherm om je te abonneren op updates van evenement organisaties...

Thema GLOW 2012

Fa├žades & faces


Het thema van GLOW 2012: Gezichten van de stad
 
Onder de titel Façades & faces zullen weer een groot aantal lichtkunstenaars hun visie op het thema delen met de stad Eindhoven. Een moderne, zakelijke en postindustriële plek met vele gezichten en aangezichten dat is Eindhoven. Het brede scala aan façades, gebouwen en " soms lege - plekken op de wandelroute zorgen ook nu weer voor een rijkdom aan onderzoeksmogelijkheden voor de kunstenaar. Traditionele begin 20e eeuwse baksteenbouw met witte accenten ter verfraaiing van de gevel, naoorlogse utilitaire gevels uit glas zonder een enkel ornament en meer recente Postmodern georiënteerde architectuur verraden of verbergen wat er zich achter deze façades afspeelt. In een dergelijke context rijst al snel de vraag of Eindhoven een ‘eigen’ cultuur en geschiedenis heeft als het gaat om het straatbeeld? Hoe kunnen we deze cultuur ‘lezen’ en ervaren? Kan de betekenis die een gevel uitstraalt worden vervormd of juist versterkt? Kan schoonheid zichtbaar worden door lelijkheid of andersom? Dit zijn boeiende vragen om te stellen aan kunstenaars die oog hebben voor soms letterlijk dan weer metaforisch ‘hoge’ en ‘lage’ culturele aspecten van de stedelijke omgeving, die het vermogen hebben om de verbeelding te stimuleren en begrippen als illusie en werkelijkheid tot in de finesses ervaarbaar te maken. Zo op het eerste gezicht lijkt de inrichting van het Eindhovense straatbeeld niet uniek maar het wordt bijzonder door de ogen van de kunstenaar die het mooie en het lelijke laat ‘oplichten’. Niet alleen schoonheid maar ook beleving is daarbij belangrijk.
 
De lichtkunstenaars brengen de wereld die ze representeren binnen in de stad. Ze vertellen hun eigen verhaal als alinea’s in het grotere geheel. Sommigen zullen beeldhouwen met licht en ruimte en spelen met typisch beeldhouwkundige elementen als massa versus gewichtloosheid, beweging versus stilstand, object versus ruimte en vervorming versus vormvastheid. Anderen zullen kiezen voor monumentale projecties waarin de afbeelding niet verloren gaat, ondanks de kortstondige, vluchtige en immateriële aard ervan en het soms schilderkunstig karakter van de projecties. Juist het opzoeken van de grens van de waarneming, de grens van de beeldhouwkunst en schilderkunst en meer filosofisch de grens van het bestaan maakt dat de Eindhovense identiteit kan worden [her]ontdekt, getoond en ervaren.
 
Een lichtkunstenaar beklemtoont op verschillende manieren de illusie van het beeld, bijvoorbeeld door het accent te verleggen van afbeelding naar achtergrond of door een dubbele belichting. De toeschouwer ziet al lopende het straatbeeld voortdurend veranderen. Hij ziet echter ook dwars door het lichtspel heen de zakelijke utilitaire constructies " de achterkant " van het straatbeeld. Aangezichten van gebouwen zijn de gezichten van Eindhoven.
 
We hebben geleerd illusie te accepteren omdat we geconditioneerd zijn om dit te doen. Om kunst als illusie te bevatten moet juist deze conditionering worden onderzocht. Façades & faces speelt daarmee. Zij vraagt de toeschouwer de rationele, gestructureerde werkelijkheid te laten varen en zich te begeven op een ander niveau van waarnemen. In deze nieuwe positie verbindt de aanwezigheid van licht, de gewaarwording van kleur, beeld en ruimte en worden deze veel werkelijker dan een letterlijke representatie kan bewerkstelligen.
Illusionisme op het scherpst van de snede.
#gloweindhoven