Sluit mij
Hier volgt het scherm om je te abonneren op updates van evenement organisaties...

GLOW 2012: Façades & faces


 
Onder de titel Façades & faces zullen weer een groot aantal lichtkunstenaars hun visie op het thema delen met de stad Eindhoven. Een moderne, zakelijke en postindustriële plek met vele gezichten en aangezichten dat is Eindhoven. Het brede scala aan façades, gebouwen en " soms lege - plekken op de wandelroute zorgen ook nu weer voor een rijkdom aan onderzoeksmogelijkheden voor de kunstenaar. Traditionele begin 20e eeuwse baksteenbouw met witte accenten ter verfraaiing van de gevel, naoorlogse utilitaire gevels uit glas zonder een enkel ornament en meer recente Postmodern georiënteerde architectuur verraden of verbergen wat er zich achter deze façades afspeelt. In een dergelijke context rijst al snel de vraag of Eindhoven een ‘eigen’ cultuur en geschiedenis heeft als het gaat om het straatbeeld? Hoe kunnen we deze cultuur ‘lezen’ en ervaren? Kan de betekenis die een gevel uitstraalt worden vervormd of juist versterkt? Kan schoonheid zichtbaar worden door lelijkheid of andersom? Dit zijn boeiende vragen om te stellen aan kunstenaars die oog hebben voor soms letterlijk dan weer metaforisch ‘hoge’ en ‘lage’ culturele aspecten van de stedelijke omgeving, die het vermogen hebben om de verbeelding te stimuleren en begrippen als illusie en werkelijkheid tot in de finesses ervaarbaar te maken. Zo op het eerste gezicht lijkt de inrichting van het Eindhovense straatbeeld niet uniek maar het wordt bijzonder door de ogen van de kunstenaar die het mooie en het lelijke laat ‘oplichten’. Niet alleen schoonheid maar ook beleving is daarbij belangrijk.
 

Bekijk de 2012 website hier.
#gloweindhoven