Sluit mij
Hier volgt het scherm om je te abonneren op updates van evenement organisaties...

GLOW 2009: Being PublicDe democratische cultuur beschouwt het publieke domein als de bron voor het democratisch proces binnen een samenleving. Openbare zaken worden gecreëerd door ontmoeting en interactie van individuen in gemeenschappen die worden gedreven door interesse of expertise. Door het organiseren van overeenkomsten, verdragen, samenkomsten en vertegenwoordigingen komt de openbare ruimte tot stand waarin wij leven. "Being public" is het thema van GLOW 2009 en - in de keuze van kunstenaars en ontwerpers, parcours, locaties en werken – gericht op de veranderende kwaliteiten van de publieke omgeving. Belichaming van de publieke omgeving is de stedelijke openbare ruimte als een open ruimte zonder enige toegangsbeperking en als een ruimte waarin open discussie en vrije meningsuiting mogelijk is. Door de voortdurende veranderingen in aanzien en betekenis van de openbare ruimte, zijn de blikken gericht op de kwetsbare individuele banden met geografische locaties en gemeenschappen, op de segmentatie van de openbare ruimte door gecommercialiseerd gebruik en op de ontbrekende schakel tussen de stedelijke planning en de belangen van de burgers. Er is behoefte aan discussie en actie, die essentieel is voor de duurzame ontwikkeling van de democratische cultuur. Om een publiek te genereren voor deze kwesties is GLOW 2009 een bron voor collectieve ervaringen en een platform voor gezamenlijke discussie over de huidige en toekomstige kwaliteiten, inclusief hun verantwoordelijkheden en uitdagingen.
 
Bekijk de 2009 website hier.
#gloweindhoven